Privacyverklaring - Tekstbureau Swagerman
Tekstbureau Swagerman schrijft en herschrijft (web)teksten
Tekstbureau Swagerman, Tekstbureau, Nadine Swagerman, Tekstschrijver, Copywriter
15953
page-template-default,page,page-id-15953,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Privacyverklaring

Privacyverklaring Tekstbureau Swagerman

 

In deze privacyverklaring staat alles over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantadministratie en hoe wij deze gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Tekstbureau Swagerman en op de bezoekers van de website www.teksbureau-swagerman.nl.

 

Tekstbureau Swagerman, gevestigd aan Kogge 3, 1713 WR OBDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via telefoonnummer 0623405663 of een email sturen naar [email protected].

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Tekstbureau Swagerman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam van het bedrijf waar je voor werkt (inclusief je eigen voor- en achternaam), adresgegevens, bankrekeningnummer, telefoonnummer, emailadres, geslacht, geboortedatum, en alle overige persoonsgegevens die je zelf telefonisch of via andere correspondentie hebt verstrekt.

 

Bij het invullen van het contactformulier op onze website ben je verplicht om je naam, emailadres en telefoonnummer op te geven.

 

Bij het bezoeken van onze website kun wij, zonder dat je je contactgegevens achterlaat, toch informatie over je verzamelen voor de bezoekersstatistieken. Gegevens die verzameld worden zijn onder andere: je IP-adres, welke browser je gebruikt, welke pagina’s je hebt bezocht, en in welke regio je je bevindt. Deze gegevens worden permanent bewaard, maar zijn volledig anoniem en zullen nooit te herleiden zijn naar jou of jouw organisatie.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Tekstbureau Swagerman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor het correct aanbieden en afhandelen van de door ons aangeboden diensten, of om contact met je op te nemen bij vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Tekstbureau Swagerman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tekstbureau Swagerman) tussen zit. Tekstbureau Swagerman maakt bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Tekstbureau Swagerman bewaart jouw persoonsgegevens vanaf het moment van aangaan van een zakelijke overeenkomst tot maximaal vijf jaar na de laatste zakelijke transactie, tenzij het langer bewaren van je persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Tekstbureau Swagerman deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

De website van Tekstbureau Swagerman (www.tekstbureau-swagerman.nl) maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstbureau Swagerman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Tekstbureau Swagerman wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Tekstbureau Swagerman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].